Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittausarkistojen mittauskonseptit (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma

Rajavuodet

1646 - 1820

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Käyttörajoitukset

Käyttörajoitus

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Mittauskonseptit ovat maanmittaustoimituksissa aikanaan kenttätöissä syntyneitä karttakonsepteja, joiden pohjalta on laadittu puhtaaksi piirretyt (renovaatio- eli uudistuskartat) kartat kylistä, tiloista, rajankäynneistä ja muista toimituksista 1600- ja 1700-luvulla. Toimitukset on tehty etupäässä Uudellamaalla ja Hämeessä. Kokoelma on muodostunut poikkeuksellisesti sillä tavalla, että aineisto koottiin Maanmittaushallitukseen 1930-luvun alussa (1933) järjestettyä maanmittauslaitoksen 300-vuotisnäyttelyä varten. Näyttelyaineisto jäi sen jälkeen maanmittausmuseon haltuun siihen saakka, kunnes se vuonna 1993 luovutettiin Valtionarkistoon (rev. 5/1993). Mittauskonsepteja täydentävät samaan aihepiiriin liittyvät asiakirjavihot. Näitä konsepteja ei toiminnan alkuvuosikymmeninä yleensä säilytetty ja vasta 1700-luvulla niitä alkoi enenevässä määrin kertyä maanmittauskonttoreihin. Isojakotoimitusten alettua ja sittemmin autonomian aikana vakiintui menettely, jossa renovaatiot lähetettiin Päämaanmittauskonttoriin (Maanmittauksen ylihallitukseen) ja maanmittauskonseptit jäivät maanmittauskonttoreiden arkistoitaviksi. Maanmittauskonseptien laatimiseen ryhdyttiin samalla kiinnittämään yhä enemmän huomiota.

 • Julkaisut, tutkimukset

  Maanmittaushallituksen karttanäyttely ja maanmittausmuseo, Maanmittaushallituksen julkaisuja nro 31, Helsinki 1941.

 • Järjestämisperiaate

  Maanmittausarkistojen mittauskarttakonseptit on järjestetty ja luetteloitu paikkakunnittain vanhan inventointinumeron mukaiseen järjestykseen. Ne säilytetään erillään asiakirjavihoista, vaikka ne luettelossa ovatkin lomittain asiakirjavihkojen kanssa. Mittauskarttakonsepteja täydentävät asiakirjavihkot ovat aakkosjärjestyksessä paikkakunnittain. Niiden liitteenä on jonkin verran karttaluonnoksia.

 • Käyttöluvan ehto

  Maanmittauskonseptien joukossa saattaa olla huonokuntoisia asiakirjoja.

 • Hakemistot

  arkistoluettelo 251:05