Arkistonmuodostaja: Viipurin maistraatti
Arkistot: Viipurin maistraatin arkisto


Toiminta- tai elinvuodet

1403 - 1944

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Maistraatit

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Viipurin neuvosto, raati, mainitaan asiakirjoissa ensimmäisen kerran vuonna 1393, kymmenen vuotta aiemmin kuin Viipuri sai varsinaiset kaupunkioikeutensa. Ensimmäinen nimeltä mainittu pormestari esiintyy asiakirjoissa vuonna 1430. Nimitys maistraatti tuli Ruotsin hallinnon viralliseen käyttöön 1600-luvun alussa. Maistraatilla oli hallinnollisia, oikeudenhoidollisia, toimeenpanevia, taloudellisia ja järjestyksenpitoon liittyviä tehtäviä. 1630-luvulla Viipurin maistraatti jaettiin neljään kollegioon: oikeuskollegioon, kauppa- ja politiakollegioon, rahatoimikollegioon sekä rakennus- ja ammattikollegioon. Kuhunkin kollegioon kuului pormestari ja kaksi raatimiestä. Vuonna 1687 pormestarien määrä vähennettiin kolmeen. Yleisen järjestyksen valvonta siirrettiin tällöin oikeuspormestarin tehtäviin. Vuoden 1694 palkkaussäännön mukaan pormestarien määrä vahvistettiin kahdeksi ja raatimiesten määrä kuudeksi. Maistraattilaitos säilyi Vanhan Suomen kaupungeissa Uudenkaupungin rauhan jälkeen pääpiirteissään ennallaan. Maistraatilla oli sekä hallinnollisia että oikeudellisia tehtäviä, sillä osa maistraatin jäsenistä muodosti raastuvanoikeuden. Maistraatin rinnalla Viipurissakin toimivat kaupunginvanhimmat kaupunkilaisia edustavana neuvostona. Käskynhaltijakaudella 1784 - 1796 maistraatin muodostivat kaksi pormestaria ja neljä raatimiestä. Käskynhaltijahallinnon lakkauttamisen jälkeen 1797 Viipurissa palattiin vuotta 1784 edeltävään kaupunkihallintoon. Vuoden 1817 asetuksen mukaan Viipurin " täyden raadin " muodostivat kaksi pormestaria - oikeuspormestari ja kunnallispormestari - ja kuusi raatimiestä. Raatimiehistä neljä oli oikeusraatimiehiä ja kaksi kunnallisraatimiehiä. Vuoden 1873 kunnallisasetuksen jälkeen maistraatin tehtävänä oli edelleen huolehtia kaupungin omaisuudesta, eduista ja oikeuksista.