Arkistonmuodostaja: Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitos
Arkistot: Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitoksen aikuiskoulutusosaston arkisto
Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitoksen apuvälinearkisto
Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitoksen arkisto
Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitoksen hammashuoltoarkisto
Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitoksen hoitoarkisto
Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitoksen kuntoutusarkisto
Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitoksen tutkimusarkisto
Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitoksen yleisjakson arkisto


Muut nimet

Helsingin IV sairaanhoitoalan oppilaitos (1965 - 1966)
Helsingin IV sairaanhoito-oppilaitos (1966 - 1988)
Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitos (1988 - 1996)

Toiminta- tai elinvuodet

1965 - 1996

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Terveydenhoito- ja sosiaalialanoppilaitokset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Tehtävät

    Oppilaitoksen tehtävänä oli kouluttaa yhteiskunnan tarpeista lähtien terveydenhuollon eri ammatteihin ammattitaitoisia ja yhteistyökykyisiä työntekijöitä, jotka näkivät oman toimintansa osana terveydenhuollon kokonaisuutta ja kykenivät työskentelemään muuttuvissa olosuhteissa ja kehittymään omassa ammatissaan. Oppilaitos toimi myös Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Kuopion yliopiston terveydenhuollon opettajien koulutusohjelman, Helsingfors svenska sjukvårdsinstitutin ja Helsingin sairaanhoito-opiston kasvatustieteellisten opintolinjojen sekä Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettajaopiston opiskelijoiden harjoittelukouluna sekä oli opetushallituksen valitsema pilottikoulu toisen asteen tutkintoon liittyvän näyttökokeen kokeilukouluna.

  • Hakusanat

    Helsingin laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, apuhoitajakurssit, röngtenhoitajakurssit, Valtion lääkintävoimistelijakurssit, Invalidisäätiön lääkitysvoimisteluopisto, hammashoitajakoulu, jalkojenhoitajakoulu, apuneuvoteknikot, välinehuoltajat, laboratoriohoitajat

  • Historia tai elämäkerta

    Valtion omistama keskiasteen ammatillinen oppilaitos Helsingin IV sairaanhoitoalan oppilaitos aloitti toimintansa 1965. Hallinnollisesti se oli muodostettu yhdistämällä Helsingin laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, apuhoitajakurssit, röntgenhoitajakurssit, Valtion lääkintävoimistelijakurssit ja Invalidisäätiön lääkitysvoimisteluopisto. Vuoteen 1970 saakka oppilaitos muodostui apuhoitaja-, sairaalalaboranttikoulu/laboratoriohoitaja-, lääkintävoimistelu- (lääkintävoimistelijaopisto) ja röntgenhoitajakoulusta. Toiminta laajeni käsittämään hammashoitaja- ja jalkojenhoitajakoulun 1971. Tällöin kolme kouluista muuttui opistoiksi (laboratoriohoitajaopisto, lääkintävoimisteluopisto ja röntgenhoitajaopisto). Oppilaitoksen eri opistot ja koulut organisoitiin yhdeksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi 1973 siten, että kouluista muodostettu sairaanhoitokoulu jaettiin apuhoitaja-, hammashoitaja-, jalkojenhoitaja- ja kuntohoitajaosastoiksi ja opistoista muodostettu sairaanhoito-opisto laboratoriohoitaja-, lääkintävoimistelija- ja röntgenhoitajaopistoiksi/-jaostoiksi. 1970-luvun lopulla oppilaitos sai apuneuvoteknikko-, optikko- ja välinehuoltajajaostot, 1983 palomiesten sairaankuljetuskurssit ja 1984 sairaanhoitajakoulutuksen. Oppilaitoksessa oli 11 terveydenhuollon erikoistumisvaihtoehtoa 1990. Tutkintoon johtavaa koulutusta saattoi hankkia 17 ammattiin. Vuodesta 1984 alkaen oppilaitos järjesti myös aikuiskoulutusta ja 1993 alkaen myös muuta lisäkoulutusta, esim. Studia generalia -luentoja ja oppisopimuskoulutusta. Syksystä 1990 lukien koulutus jakaantui nuorisoasteen ja aikuiskoulutukseen. Keskiasteen koulu-uudistuksessa 1988 koulun nimi muuttui Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitokseksi. Oma rakennus valmistui samaan aikaan, kun laitos siirtyi valtiolta kaupungille 1.8.1995. Oppilaitos jatkoi toimintaansa väliaikaisena ammattikorkeakouluna, kunnes siitä tuli 1999 osa Helsingin ammattikorkeakoulua (Stadia 2001).