Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Käkisalmen tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Suistamo
Arkistoyksikkö: 1838 Kerjäläinen Antip Foteovin tappo, syytettynä talonpoika Nikon Ivanov Uuksujärveltä


Jakso

17.10.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1771 - 1771

Säilytysyksikkö / tilaustiedot