Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Käkisalmen tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Suistamo
Arkistoyksikkö: 1803 Murha, syytettynä talonpoika Alexei Ivanov Koitonselästä


Jakso

3.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1770 - 1770

Säilytysyksikkö / tilaustiedot