Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Käkisalmen tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Suistamo
Arkistoyksikkö: 998 Tilaton Michaila Zachariovin tapaturmatappo, syytettynä talonpoika Emeljan Ivanov Koitonselästä


Jakso

27.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1758 - 1758

Säilytysyksikkö / tilaustiedot