Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Käkisalmen tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Parikkala
Arkistoyksikkö: 1461 Tappo, syytettynä talonpoika Thomas Pärnänen Mäntylahdesta


Jakso

25.7.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1765 - 1765

Säilytysyksikkö / tilaustiedot