Arkistonmuodostaja: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
Arkisto: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin arkisto - Sarjat
Sarja: F SAAPUNEET ASIAKIRJAT (erikoissarjat kouluasioita lukuunottamatta)
Sarja: F II Kantelut ja valitukset


Rajavuodet

1704 - 1936

Sarjakohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Yleisimmin valitukset koskevat erilaisia taloudellisia asioita; pappien virkatoimien hoidosta on valitettu harvemmin. Myös seurakunnallisiin vaaleihin liittyviin seikkoihin on kohdistettu paljon valituksia. Valittajana on yleensä ollut seurakuntalainen tai seurakuntalaiset. Pappien tekemät valitukset ovat tavallisimmin koskeneet heidän omaa etuaan, esim. seurakuntalaisten kitsautta virkatalon kunnossapidossa tai pappilan teiden hoidossa. Valitusten käsittely on vienyt tuomiokapitulin toiminnassa melko paljon aikaa, koska valitus yleensä on jouduttu käsittelemään useassa istunnossa - tosin vain yhdessä perusteellisesti. Valitusasian valmistelun on tavallisesti suorittanut tuomiokapitulin lainoppinut jäsen. Valitusten määrä alkoi 1890-luvulta lähtien vähetä, mihin syynä ovat varmaankin olleet hiippakunnan alueen pienentyminen ja hiippakuntahallinnon tehostuminen.

  • Järjestämisperiaate

    Asiakirjat ovat järjestetyt vuosittain aakkoselliseen järjestykseen niiden seurakuntien mukaan, joita valitukset koskevat, ks. tarkemmin yksikkötason huomautukset.

  • Liittyvät aineistot

    V:sta 1913 alkaen valituskirjelmiä ja niihin liittyviä päätöksiä on sijoitettu myös sarjaan D VII. Päätöksiä ja valitusten käsittelyä koskevia tietoja on tietysti myös sarjassa A I. Lisäksi sarjassa E VI saattaa asianomaisten seurakuntien kohdalla olla asiakirjoja, jotka sisällöllisesti voidaan lukea kanteluiksi.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme entistä paremmaksi.