Arkistonmuodostaja: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
Arkisto: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin arkisto - Sarjat


Rajavuodet

1335 - 1970

Määrä (hm)

214,37 Järjestetty: 214,37 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Turun maakunta-arkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

 • Hakemisto

  Turun maakunta-arkistossa on E I -sarjan vuotta 1909 vanhempia asiakirjoja koskeva kronologinen kortisto. Lisäksi TMA:ssa on Turun tuomiokapitulin käsinkirjoitettuja kiertokirjeitä koskeva kronologinen kortisto (liittyy lähinnä B II -sarjaan).

 • Julkaisut, tutkimukset

  Tästä aineistosta on lisätietoja Portissa. http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Tuomiokapitulit

 • Järjestämisperiaate

  Arkistoa uudelleen järjestettäessä on noudatettu Österbladhin vuoden 1911 luettelon systeemiä. Österbladhin luettelo poikkeaa normaalista arkistokaavasta sarjojen järjestyksen suhteen. Luettelo noudattaa niin sanottua ruotsalaista arkistokaavaa; siinä esimerkiksi arkiston tärkein osa eli pöytäkirjat ovat alussa ensimmäisenä sarjana. (Suomessa arkiston alkuun on tapana sijoittaa diaarit.) Normaaliin arkistokaavaan verrattaessa on lisäksi erikoista, että kouluasiat esiintyvät omana pääsarjanaan (G). Uusimmat Österbladhin luetteloon sisältyvät asiakirjat ovat vuodelta 1908. Sitä uudemmat asiakirjat on sijoitettu vanhojen sarjojen jatkeeksi. Österbladhin luettelossa eivät kuitenkaan tämän luettelon sarjoista esiinny D VII, F IX, F X, G IV, G V, G VI, H I m ja H I n. Niitä ei ole muodostettu arkistoa TMA:ssa järjestettäessä, vaan ne ovat jo tuomiokapitulissa viraston toiminnan tuloksena syntyneitä sarjoja. Näistä sarjoista H I m sisältää myös vuotta 1909 vanhempaa materiaalia, jota ei lainkaan mainita Österbladhin luettelossa. Österbladhin luetteloon sisältyviä arkistoyksikköjä on monissa tapauksissa jouduttu jakamaan useiksi yksiköiksi, koska entisaikaan käytössä olleitten suurikokoisten avokoteloitten sisältö ei aina ole mahtunut nykyaikaisiin paljon pienempiin koteloihin. Österbladhin luettelo on silti edelleen käyttökelpoinen, ja sen voidaankin sanoa sisältyvän tähän uuteen luetteloon. Pienempiin osiin jaetut yksiköt ilmenevät uudessa luettelossa yksikkönumeron jäljessä olevasta kirjaimesta; esimerkiksi Österbladhin luettelon yksikkö E VI:149 on nykyään jaettuna kolmeen osaan yksiköiksi E VI:149a, E VI:149b ja E VI:149c. Joissakin harvoissa tapauksissa yksikkönumeron lopussa oleva kirjain ilmaisee sarjan sisään myöhemmin lisätyn yksikön (esim. A I:11a).

 • Liittyvät aineistot

  Vähäisiä määriä niistä tiedoista, jotka ovat olleet Turun palossa tuhoutuneissa tuomiokapitulin asiakirjoissa, voidaan löytää vastaanottajien arkistoissa olevista tuomiokapitulin kirjelmistä. Ruotsin valtionarkistossa säilytetään Turun tuomiokapitulin kirjeitä Kuninkaalliselle Majesteetille (mikrofilmeinä Suomen Kansallisarkistossa).

 • Hakemistot

  arkistoluettelo 602:179  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme entistä paremmaksi.