Arkistonmuodostaja: Suomen santarmihallitus
Arkistot: Suomen santarmihallituksen arkisto


Muut nimet

Finländska gendarmstyrelsen (1867 - 1917)
Santarmilaitos

Toiminta- tai elinvuodet

1867 - 1917

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Suomen santarmihallitus

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Tehtävät

    Santarmilaitos hoiti sekä sotapoliisin että myös valtiollisen poliisin tehtäviä. Santarmien tehtävänä oli järjestyksen ylläpito ja vartiointi varuskunnissa, he valvoivat järjestyksen säilymistä paraateissa, juhlissa, markkinoilla ja yleisissä kokouksissa, tarkkailivat matkustajaliikennettä, tutkivat valtiota vastaan tehtyjä rikoksia sekä tekivät raportteja havainnoistaan.

  • Historia tai elämäkerta

    Venäjällä perustettiin 1817 sotalaitokseen kuuluvat santarmidivisioonat Pietariin ja Moskovaan sekä santarmikomennuskunnat kuvernementteihin; vuodesta 1827 santarmiosastot muodostivat Erillisen santarmikunnan. Vuodesta 1867 santarmikuntaa johti santarmiylihallitus. Suomeen perustettiin ensimmäiset santarmikomennuskunnat 1817 Kuopioon ja Viipuriin. Suomi kuului I:n eli Pietarin piirin hallituksen alueeseen vuoteen 1867, jolloin Suomen santarmihallitus perustettiin. Suomen santarmihallitus rinnastettiin kuvernementtien santarmipiirihallituksiin. Viipurissa ja Helsingissä toimi vuodesta 1870 Suomen rautateiden santarmipoliisihallitus, joka oli santarmiylihallituksen alainen. Molemmat olivat venäläisiä virastoja ja kenraalikuvernöörin käytettävissä. Lyhyen aikaa 1904-1906 maksettiin Suomen santarmihallituksen menot kuitenkin Suomen valtion varoista ja ohjesääntö julkaistiin vuoden 1904 asetuskokoelmassa. Sen mukaan santarmit tutkivat valtiollisia rikoksia kenraalikuvernöörin, prokuraattorin tai kuvernöörien käskystä sekä tarkastivat passit raja-asemilla. Santarmilaitoksen toiminta päättyi maaliskuun vallankumouksen jälkeen 1917.