Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen II arkisto - Sarjat


Rajavuodet (Päävuodet)

1912 - 1996 (1945 - 1993)

Määrä (hm)

116,0 Järjestetty: 116,0 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Arkistonmuodostusprosessi

    Asiakirjasarja diaarit muodostuvat kahdesta eri periaatteella järjestetystä saapuneiden ja lähetettyjen asiakirjojen hakemistosta: Päädiaarisarjana käytetään asiaryhmitykseen perustuvaa diaarikorttia (ryhmä Aa). Tämän rinnalla on pidetty kirjeen juoksevan numeron mukaan järjestettyä ns. Aikajärjestyksen mukaista diaaria (ryhmä Ab). Asiaryhmitykseen perustuvassa diaarissa diaarikaavan mukaiset ryhmänumerot ja ryhmien kuvaukset löytyvät ryhmiin koottujen korttien keltaisilta välilehdiltä. Diaarikaava samoine selityksineen löytyy myös Aikajärjestykseen perustuvan diaarin lehtien kansisivuna, ensin käyttöönottovuoden niteessä, myöhemmin jokaisessa vuosiniteessä. Diaarikaava on uusittu tietyin väliajoin. Tähän arkistokokonaisuuteen liittyvä ensimmäinen diaarikaava oli voimassa vuosina 1945-1961, seuraavat 1962-1974; 1975-1986; 1987; 1988; 1989; 1990-1991; 1992; 1993.

  • Tietosisältö

    Vuodet 1945-1993 käsittävä Maanmittaushallituksen II arkisto muodostaa jatkon arkistokokonaisuuden vanhempaan vuoteen 1944 päättyvän osaan. Tämä vuodesta 1900 alkava osa on siirretty Kansallisarkistoon 12.6.1978.

  • Julkaisut, tutkimukset

    Tästä aineistosta on lisätietoja Portissa. http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Maanmittaushallitus