Arkistonmuodostaja: Suomen passivirasto
Arkistot: Suomen passiviraston arkisto


Muut nimet

Finska passexpeditionen (1819 - 1918)
Passivirasto (1819 - 1918)
Suomen Passivirasto Pietarissa

Toiminta- tai elinvuodet

1819 - 1918

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Suomen passivirasto

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Autonomian aikana Venäjälle matkustavilla Suomen kansalaisilla tuli olla venäläisten määräysten mukainen matkapassi, joka Pietarissa vaihdettiin neljännesvuotta pidempään viipymiseen maassa oikeuttavaksi oleskelupassiksi (oleskeluluvaksi). Suomen asiain komitean kanslian yhteyteen Pietariin perustettiin 1819 Suomen passitoimisto. Tästä tuli 1848 Valtiosihteerinviraston alainen erillinen Suomen passivirasto, joka toimi kesäkuuhun 1918 saakka.