Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Savonlinnan tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Rantasalmi
Arkistoyksikkö: 1385 Vaimonsa tappo, syytettynä talonpoika Anders Turtiainen Parkumäestä


Jakso

5.7.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1764 - 1764

Säilytysyksikkö / tilaustiedot