Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA U Uudistuskartat ja -asiakirjat
Sarja: Å AHVENANMAA
Sarja: Brändö
Arkistoyksikkö: Å1:13/47-51 Åfva; N:o 5 Nybondas, RN:ot 5:1-2, halkominen


Alkuvuosi - loppuvuosi

1915 - 1915

Paikkakunta

Brändö

Muu alue

Åfva

Tekijä

Holmberg, K.F.

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Säilytysyksikkö / tilaustiedot
Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon