Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Savonlinnan tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Jääski
Arkistoyksikkö: 1332 Rauhanvalan rikkominen, syytettynä siltavouti Abrosius Bryggari Jääsken kirkonkylästä


Jakso

2.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1763 - 1763

Säilytysyksikkö / tilaustiedot