Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1749 - 1917)

Rajavuodet

1532 - 1971

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Käyttörajoitukset

Käyttörajoitus

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Pitäjänkartasto muodostuu pääasiassa 1840-1865 valmistuneesta kartta-aineistosta, vaikka sen kokoamisessa käytettiin jo 1700-luvulla toimitettuja maanmittauksia ja vaikka pitäjänkartaston täydennys-, tarkennus- ja toimitustyö jatkui aina 1940-luvulle asti. Senaatinkartasto on muodostunut venäläisten sotilasviranomaisten kartoitustyössä 1870-1917. Sarjatasolla on tarkempi historiallinen kuvailu molemmista sarjoista. Myöhemmässä siirrossa on tullut muita maantieteellisiä kartoituksia, kuten kihlakunnankartat.

 • Järjestämisperiaate

  Pitäjänkartat säilytetään yleislehtijaon mukaisesti numeroituina ja järjestettyinä karttalehdittäin. Pitäjänkartta-aineiston yhteydessä ovat myös Uudenmaan läänin pitäjänkarttapienennökset mittakaavassa 1:100000 sekä muutamia vanhoja pitäjänkarttoihin rinnastuvia pienoiskokokarttoja (Porvoon emäseurakunnan kartta vuodelta 1749, Ala- ja Ylä-Tornio 1798, Korppoo 1819, Alatornio 1828 ja Puumala 1845). Senaatinkartat järjestyvät venäläisten topografisten karttojen lehtijaon mukaan. Muissa sarjoissa järjestämistapa vaihtelee aineiston mukaan. Muut sarjat ovat: Iaa. Pitäjänkarttojen pienennökset, Iab. Erilliset pitäjänkartat, Ibb. Senaatin kartaston paino-originaalit, Ica. Kihlakunnankartat, Icb. Painetut kihlakunnanrajaiset kihlakunnankartat, Icc. Kihlakuntakarttavedokset, Ida. Rekognosointikartaston erilliset lehdet, Iea. Maakuntakartat, Ieb. Lääninkartat, If. Valtiolliset kartat, Ig. Tiekartat, Ih. Sotilaskartat, Ii. Vesistökartat, Ik. Saaristo- ja rannikkokartat, Im. Ulkomaiden kartat, Io. Maaperä- ja ympäristökartat, Ip. Metsä-, maatalous- ja tiluskartat, Iq. kaupunkikartat, Iqa. Gyldenin kaupunkikartat, Is. Yleiskartat, Isa. Hermelinin kartasto, Isb. Kalmbergin kartasto, Isc. Itä-Karjalan kartasto ja It. Hallinnolliset kartat. Sarjat Ia. ja Ib (pitäjän- ja senaatinkartat) ovat luettelossa 251:04 ja muut sarjat luettelossa 251:09.

 • Käyttöluvan ehto

  Pitäjänkartat ovat yleensä hyvin hauraita ja helposti vaurioituvia, ja myös senaatinkarttojen pintapaperi on helposti repeytyvää. Ennen tilausten toimittamista kartat tarkistetaan. Niiden huono kunto voi aiheuttaa käyttörajoituksia. Kihlakunnankartasto on käyttökiellossa hauraan kuntonsa ja suuren kokonsa vuoksi.

 • Hakemistot

  arkistoluettelo 251:04
  inventointiluettelo 251:09  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme entistä paremmaksi.