Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Käkisalmen tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Hiitola
Arkistoyksikkö: 1437 Varkaus, syytettynä renki Johan Kiuru Laurolanniemestä


Jakso

10.6.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1765 - 1765

Säilytysyksikkö / tilaustiedot