Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Käkisalmen tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Hiitola
Arkistoyksikkö: 1160 Kirkonpahennus, syytettynä talonpoika Gabriel Huuhka Kokkolasta


Jakso

30.10.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1761 - 1761

Säilytysyksikkö / tilaustiedot