Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Käkisalmen tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Hiitola
Arkistoyksikkö: 837 Hätävarjeluna tehty husaari Nikita Petrovin tappo, syytettynä talonpoika Jakob Tihveräinen Tattarsalmesta


Jakso

10.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1756 - 1756

Säilytysyksikkö / tilaustiedot