Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Käkisalmen tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Hiitola
Arkistoyksikkö: 515 Kirkonpahennus, syytettynä Henrik Rokkanen Kilpolasta


Jakso

8.3.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1750 - 1750

Säilytysyksikkö / tilaustiedot