Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Käkisalmen tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Hiitola
Arkistoyksikkö: 305 Kahden talonpojan piiskauttaminen, syytettynä tilan inspehtori Danila Harlamov


Jakso

23.10.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1747 - 1747

Säilytysyksikkö / tilaustiedot