Arkistonmuodostaja: Rauman kaupunki- ja maaseurakunta
Arkisto: Rauman kaupunki- ja maaseurakunnan arkisto - Sarjat
Sarja: III G TILIT
Sarja: III Gl Erikoistilit liitteineen
Sarja: III Glm Lahjoitusvarojen tilit
Arkistoyksikkö: III Glm:1 Lahjoitusvarojen tilit


Alkuvuosi - loppuvuosi

1682 - 1687

Säilytysyksikkö / tilaustiedot
Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon