Arkistonmuodostaja: Rauman kaupunki- ja maaseurakunta
Arkistot: Rauman kaupunki- ja maaseurakunnan arkisto


Muut nimet

Raumo församling

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Seurakunnat, evankelis-luterilaiset