Arkistonmuodostaja: Turun keskusvankila
Arkisto: Turun keskusvankilan (TMA) arkisto - Sarjat


Rajavuodet (Päävuodet)

1800 - 1975 (1859 - 1970)

Määrä (hm)

76,5 Järjestetty: 76,5 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Turun maakunta-arkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

 • Hävinnyt/hävitetty

  Arkisto on seulottu seuraavien päätösten nojalla: Oikeusministeriön päätös 73/1964, Valtionarkiston kirje 99/33/85, annettu 19.3.1987, Oikeusministeriön päätös 24.4.1987, Valtionarkiston yleinen ohje nro 8/1983 ja Valtionarkiston päätös 47/33/87, annettu 1.9.1989. Hävinneistä asiakirjoista on tietoja sarjatasolla.

 • Järjestämisperiaate

  Tiliasiakirjat on järjestetty kolmeksi ryhmäksi, joista ensimmäinen käsittää vankilan hallintoon ja toimintaan sekä menoarvioon liittyvät asiakirjat, toinen vankilan työliikkeeseen liittyvät ja kolmas vankeja koskevat tiliasiakirjat.

 • Järjestelytyöt

  Arkiston 1970-luvulle ulottuva osa järjestettiin ja seulottiin 1970-luvulla maakunta-arkistossa ( Pirkko Haario). Silloin erotettiin vuosina 1841-1855 toimineen Turun työ- ja ojennuslaitoksen asiakirjat omaksi arkistokseen. Vuosien 1930-1963 aineistoa järjestettiin ja seulottiin keskusvankilassa 1980-luvun lopulla. Koko arkisto järjestettiin uudelleen maakunta-arkistossa kesällä 1999. Siinä yhteydessä siirrettiin Turun vankimielisairaalan arkistoon kuuluvat asiakirjat omaan arkistoonsa. Eräät täydennykset vanhempaan aineistoon sijoitettiin omille paikoilleen.

 • Käyttöluvan ehto

  Suuri osa arkiston asiakirjoista on käyttörajoitettua, koska ne sisältävät tietoja tuomituista ja vangituista. JulkL 24 §1 mom 28 50/100 v. Käyttörajoitukset on merkitty myös sarjatasolla.