Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Lappeenrannan provinssikanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1340 Alistus, että Haminan konsistori velvoitettaisiin hankkimaan yhteenvedot kirkonkirjoista koskien kaikkia alle 15-vuotiaita lapsia


Jakso

28.4.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1763 - 1763

Säilytysyksikkö / tilaustiedot