Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Lappeenrannan provinssikanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 91 Komissaari Krompeinin esitys, että entinen kihlakunnantuomari Johan Prochman saisi hoitaakseen tuomiovallan Savossa ja että papit David Leistenius ja Carl Johan Winter saisivat hakemansa ylennyksen


Jakso

22.9.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1742 - 1742

Säilytysyksikkö / tilaustiedot