Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Luettelot
Arkistoyksikkö: 2910 Aktiluettelo


Alkuvuosi - loppuvuosi

1820-luku - 1820-luku

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Oikeuskollegion asiakirjojen Suomeen siirron yhteydessä 1820-luvulla tehty saksankielinen aktiluettelo, jossa aktit ovat numerojärjestyksessä pääosin asian vireilletulopäivän mukaan kronologisesti järjestettynä. Ragnar Rosénin 1924 valmistuneen uuden luettelon, jonka mukaisesti asiakirjat on syötetty myös Vakka-arkistotietokantaan, periaatteena on ollut järjestää asiakirjat siviiliasioissa lähettävän viranomaisen ja rikosasioissa tuomiokunnan ja pitäjän mukaan. Vanha numerointi on kuitenkin säilytetty, ja asiakirjat ovat myös makasiinissa numerojärjestyksessä. 1820-luvun luettelossa aktin tiedot ovat yleensä hieman suppeammat verrattuna vuoden 1924 luetteloon, mutta toisaalta aktista mainitaan myös vireilletulo- ja päätöspäivät sekä folioiden määrä. 1820-luvun luettelossa mainittu akti 2607 on ollut jo luetteloa tehtäessä kadoksissa, eikä sitä ole otettu mukaan vuoden 1924 luetteloon.

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot