Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkistot: Oikeuskollegion arkisto
Tarkastuskomitean arkistoon kuuluneet oikeuskollegion asiakirjat


Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Oikeuskollegio