Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Muilta virastoilta ja virkamiehiltä saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 113 Viipurin käskynhaltijakunnan hallituksen muistio, joka koskee registraattori Nikolai Storkin velkaa Viipurista olevalle kauppias Isak Livkoville


Jakso

7.8.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1788 - 1788

Säilytysyksikkö / tilaustiedot