Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Muilta virastoilta ja virkamiehiltä saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2156 Yliprovianttimakasiinin muistio, joka koskee makasiinin rakentamista Haminaan


Jakso

26.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1774 - 1774

Säilytysyksikkö / tilaustiedot