Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Muilta virastoilta ja virkamiehiltä saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1536 Vuosien 1767-1770 lainhuutoja koskevat asiakirjat


Jakso

5.1.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1767 - 1767

Säilytysyksikkö / tilaustiedot