Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Muilta virastoilta ja virkamiehiltä saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 618 Sotakollegion muistio, joka koskee Haminan maistraatin esittämää väärää syytöstä komendantti Lanovista


Jakso

16.7.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1752 - 1752

Säilytysyksikkö / tilaustiedot