Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Muilta virastoilta ja virkamiehiltä saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 689 Päämuonituskanslian muistio, joka koskee luutnantti Neuhoffin ja Haminan maistraatin välistä juttua


Jakso

25.6.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1752 - 1752

Säilytysyksikkö / tilaustiedot