Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Muilta virastoilta ja virkamiehiltä saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 109 Lahjoitusmaiden kanslian muistio, joka koskee sitä, että Kurkijoen, Jaakkiman ja Parikkalan pitäjät on lahjoitettu kamariherra Mihail Illarionovitsh Vorontsoville


Jakso

18.7.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1743 - 1743

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Lahjoitusmaiden kanslia viittaa aatelistilojen hallinnosta vastanneeseen virastoon Peterbugskaja Vottshinnaja Kontoraan.

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot