Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin tuomiokunnalta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1716 Kihlakunnantuomari Carpénin valitus, joka koskee venäläisten pappien vastahakoisuutta antaa ortodoksisten todistajien vannoa todistajanvala


Jakso

4.9.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1769 - 1769

Säilytysyksikkö / tilaustiedot