Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin tuomiokunnalta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1717 Kihlakunnantuomari Carpénin alistus, joka koskee kahta keskenään ristiriidassa olevaa päätöstä Viipurin pitäjän Alasommeen kylän tiluksia koskevassa jutussa


Jakso

1.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1769 - 1769

Säilytysyksikkö / tilaustiedot