Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin tuomiokunnalta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1345 Kihlakunnantuomari Carpénin hakemus hänelle Karjalan pohjoisosien revision yhteydessä aiheutuneiden kulujen korvaamisesta


Jakso

9.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1764 - 1764

Säilytysyksikkö / tilaustiedot