Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin tuomiokunnalta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 803 Kihlakunnantuomari Forssmanin alistus, joka koskee komissaarin asettamista katselmustoimituksia varten


Jakso

11.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1755 - 1755

Säilytysyksikkö / tilaustiedot