Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin tuomiokunnalta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 117 Oikeuskomissaari Solbergin valitus, että hän on Teschen, Lundin ja Oudarin välisen jutun yhteydessä saanut vastaanottaa sisällöltään lainvastaisen määräyksen provinssikanslialta


Jakso

9.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1743 - 1743

Säilytysyksikkö / tilaustiedot