Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin tuomiokunnalta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 100 Oikeuskomissaari Solbergin anomus, joka koskee käräjäkappoja


Jakso

17.2.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1742 - 1742

Säilytysyksikkö / tilaustiedot