Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin tuomiokunnalta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 56 Oikeuskomissaari Solbergin valitus, joka koskee lahjoitusmaatilanhoitajien sekaantumista oikeudenhoitoon


Jakso

7.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1738 - 1738

Säilytysyksikkö / tilaustiedot