Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin tuomiokunnalta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 46 Oikeuskomissaari Solbergin lähettämät asiakirjat, jotka koskevat kauppias Sesemannin Näätölän tilan ja kahden myllyn oston viemistä pöytäkirjoihin


Jakso

20.10.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1738 - 1738

Säilytysyksikkö / tilaustiedot