Arkistonmuodostaja: Rauman kaupunki- ja maaseurakunta
Arkisto: Rauman kaupunki- ja maaseurakunnan arkisto - Sarjat
Sarja: III G TILIT
Sarja: III Gk Tilitositteet


Viittaukset

katso myös: Kaupunkiseurakunnan vaivaiskassojen tilit
katso myös: Lahjoitusvarojen tilit
katso myös: Muiden kolehtikassojen tilit
katso myös: Seurakunnan yhteydessä hoidettujen rahastojen tilit
sisältää: Kauppakirjat ja vuokrasopimukset

Rajavuodet

1746 - 1895

Sarjakohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Sis. useiden tilien tositteita, joten sarja ei ole ajallisesti kattava.