Arkistonmuodostaja: Rauman kaupunki- ja maaseurakunta
Arkisto: Rauman kaupunki- ja maaseurakunnan arkisto - Sarjat
Sarja: III G TILIT
Sarja: III Gl Erikoistilit liitteineen
Sarja: III Glm Lahjoitusvarojen tilit
Arkistoyksikkö: III Glm:2 Lahjoitusvarojen tilit


Jakso

1682-1684, 1816-1817

Alkuvuosi - loppuvuosi

1682 - 1817

Säilytysyksikkö / tilaustiedot
Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon