Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2064 Tiedustelu edesmenneen lesken Katarina Lasoniuksen o.s. Vogt Vaasan kirkon hyväksi tekemien testamenttilahjoituksien johdosta


Jakso

9.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1773 - 1773

Säilytysyksikkö / tilaustiedot