Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 390 Valitus, että kuvernementinkanslia lähettää määräyksensä kirjoitettuna venäjäksi


Jakso

18.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1748 - 1748

Säilytysyksikkö / tilaustiedot