Arkistonmuodostaja: Etelä-Suomen lääninhallitus
Arkistot: Etelä-Suomen lääninhallituksen Helsingin alueellisen palveluyksikön arkisto
Etelä-Suomen lääninhallituksen Hämeenlinnan toimipaikan arkisto
Etelä-Suomen lääninhallituksen Kouvolan alueellisen palveluyksikön arkisto


Viittaukset

edeltäjä: Hämeen lääninhallitus
edeltäjä: Kymen lääninhallitus
edeltäjä: Uudenmaan lääninhallitus

Toiminta- tai elinvuodet

1997 - 2009

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Lääninhallitukset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Tehtävät

    Lääninhallituksen tehtävänä oli edistää läänin asukkaiden hyvinvointia, perusoikeuksien sekä oikeusturvan toteutumista, tukea kuntia peruspalveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä sekä arvioida palveluiden toteutumista sekä varmistaa asukkaiden turvallisuus ja yhteiskunnan toimivuus normaali- ja poikkeusoloissa. Tarkemmat osastokohtaiset tehtäväkuvaukset löytyvät Hämeenlinnan toimipaikan sekä Kouvolan alueellisen palveluyksikön sarjatason kuvailutiedoista.

  • Historia tai elämäkerta

    Etelä-Suomen lääninhallitus aloitti toimintansa osana suurlääniuudistusta 1.9.1997. Toiminta päättyi 31.12.2009 aluehallintouudistuksen myötä. Etelä-Suomen lääninhallitus oli seitsemän ministeriön ohjaama valtion aluehallintoviranomainen. Lääninhallitus oli hajautettu verkosto-organisaatio, johon kuuluivat Hämeenlinnan toimipaikka sekä Helsingin ja Kouvolan alueelliset palveluyksiköt. Hallinnollinen organisaatio muodostui toimintayksiköistä, joita olivat osastot ja yksiköt. Lääninhallituksen toimintayksikköjä olivat hallinto-osasto, sosiaali- ja terveysosasto, sivistysosasto, liikenneosasto, kilpailu- ja kuluttajaosasto, poliisiosasto, pelastusosasto sekä oikeushallinto-osasto. Edellä mainittujen lisäksi lääninhallituksessa toimi kehittämis- ja viestintäyksikkö, joka liitettiin 1.1.2000 osaksi hallinto-osastoa. Toimintayksiköiden toiminta-alue oli koko lääni. Lääninhallituksen johtajana toimi maaherra apunaan johtoryhmä, johon kuuluivat toimintayksiköiden päälliköt sekä henkilöstön edustajina luottamusmiehet.

  • Julkaisut, tutkimukset

    Sauri, Olli: Suurläänin pieni historiikki - Etelä-Suomen lääninhallitus 1.9.1997-31.12.2009. Löytyy Etelä-Suomen lääninhallituksen Hämeenlinnan toimipaikan arkiston sarjasta 0.6.2/Julkaisut.