Arkistonmuodostaja: Uudenmaan lääninhallitus
Arkisto: Uudenmaan läänin ruumiinavauspöytäkirjojen arkisto - Sarjat


Rajavuodet

1885 - 1997

Määrä (hm)

97,76 Järjestetty: 97,76 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Hämeenlinnan maakunta-arkisto

Käyttörajoitukset

Käyttörajoitus 50 vuotta

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Lääninhallituksen velvollisuutena oli huolehtia oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten suorittamisesta alueellaan. Toimenpide on tehty, jos kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, myrkytys, ammattitauti, hoitotoimenpide tai kuolema on tapahtunut yllättävästi. Uudenmaan läänissä vuosina 1947-1997 ruumiinavauksia suorittivat sekä lääninlääkärit että Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitos. Avaukset tehtiin kuolinpaikan lähimmässä sairaalassa, johon lääninlääkäri matkusti avausta varten. Helsingissä ja sen lähialueilla kuolleiden ruumiinavaukset suoritettiin Helsingin yliopiston tiloissa. Ruumiinavauksia alettiin tehdä yliopistossa vähitellen yhä laajemmalla alueella kuolleista. Yliopiston lääkäreille oli määrätty tietty vuosittainen avauskiintiö, jonka ylittävät avaukset suoritti lääninlääkäri. Uudenmaan lääninlääkärien laatimat ruumiinavauspöytäkirjat luovutettiin vuonna 1976 säilytettäviksi Helsingin yliopiston Hjelt-instituuttiin, jossa jo ennestään säilytettiin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksella laadittuja ruumiinavauspöytäkirjoja. Hjelt-intituutista asiakirjat siirrettiin Hämeenlinnan maakunta-arkistoon vuonna 2014. Pöytäkirjoihin liittyvät biologiset näytteet jäivät tuolloin edelleen Helsingin yliopiston haltuun.

 • Hakemisto

  Helsingin yliopiston oikeuslääketieteenlaitoksen ruumiinavauspöytäkirjoille on hakukortisto vuosille 1947-1975. Uudenmaan lääninlääkärin ruumiinavauspöytäkirjoille on hakukortisto vuosille 1974-1975, lisäksi vuosien 1947-1959 osalta koteloissa alussa on vuosikohtainen luettelo. Uudenmaan läänin ruumiinavauspöytäkirjoille on hakuluettelot vuosille 1976-1997.

 • Järjestämisperiaate

  Asiakirjojen sarja määräytyy ruumiinavauspaikan mukaan, kaikkien yliopiston tiloissa tehtyjen avausten pöytäkirjat on sidottu samaan sarjaan Ca, muissa sairaaloissa tehdyt avaukset muodostavat sarjan Cb.Yliopiston lääkärien suorittamat avaukset on merkitty kirjaimella A, lääninlääkärien suorittamat kirjaimella U. Helsingin yliopistossa suoritettujen avausten pöytäkirjat on koottu sidoksiin vuosilta 1885-1975. Lääninlääkärien avaukset vuosilta 1947-1975 ovat koteloissa. Vuodesta 1976 alkaen kaikki ruumiinavaukset on koottu samoihin sidoksiin ja niille on yhteiset hakemistot.

 • Käyttöluvan ehto

  Sisältää Lain kuolemansyyn selvittämisestä perusteella salassa pidettäviä tietoja, joiden käyttö edellyttää käyttölupaa ja joita voidaan antaa vain kyseisessä laissa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. (50 v KuolSelvL 459/1973, 15 §)