Arkistonmuodostaja: Uudenmaan lääninhallitus
Arkisto: Uudenmaan läänin oppilasvalintalautakunnan arkisto - Sarjat


Rajavuodet

1975 - 1990

Määrä (hm)

1,88 Järjestetty: 1,88 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Hämeenlinnan maakunta-arkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Läänin oppilasvalintalautakunta toimi lääninhallituksen yhteydessä vuosina 1978-1990. Lautakunnan perustaminen kytkeytyi keskiasteen yhteishaun (aluksi ammatillinen koulutus, myöhemmin myös lukiot) toimeenpanoon opetusministeriön päätöksellä. Yhteishakua kokeiltiin ensimmäistä kertaa Suomessa vuonna 1978 Uudenmaan läänin alueella. Oppilasvalintalautakunnan toiminnan pohjana oli asetus 293/1977. Oppilasvalintalautakuntien jäsenet nimesi lääninhallitus. Lautakunnan tehtäviin kuului tehdä oppilaitokselle ehdotus sen oppilaiden valinnasta. Lisäksi lautakunnan tehtäviin kuului hakumateriaalin ja tilastotiedon laatiminen, yhteishausta tiedottaminen sekä yhteydenpito koulujen opinto-ohjaajiin ja työvoimatoimistoihin. Oppilasvalintalautakunta toimi tiiviissä yhteistyössä Ammattikasvatushallituksen ja läänin kouluosaston kanssa. Uudenmaan läänin (suomenkielisen) kouluosaston arkistossa on oppilasvalintalautakuntien toimintaan läheisesti liittyvää aineistoa. Läänien oppilasvalintalautakuntien yhteyteen perustettiin erityisoppilasjaostoja (v. 1981 saakka nimellä terveysjaosto), joiden tehtävänä oli tarkastella ammatilliseen oppilaitokseen pyrkivän terveydentilan ja hakutoiveen yhteensopivuutta. Vamman tai sairauden mahdollisesti muodostamaa estettä toimia tietyssä ammatissa arvioitiin yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Erityisoppilasjaosto puntaroi myös ulkomailla edeltävän koulutuksensa suorittaneiden hakijoiden soveltuvuutta koulutukseen. Suomenkielisessä oppilasvalintalautakunnassa oli myös työ- ja tutkimusjaosto. Vuoden 1990 jälkeen oppilasvalintalautakuntien tehtävät yhdistettiin osaksi v. 1991 perustetun Opetushallituksen toimintaa.