Arkistonmuodostaja: Uudenmaan lääninhallitus
Arkisto: Uudenmaan lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston arkisto - Sarjat


Viittaukset

edeltäjä: Uudenmaan lääninlääkärin arkisto
katso myös: Uudenmaan lääninhallituksen yhteisarkisto I
katso myös: Uudenmaan lääninhallituksen yhteisarkisto II

Rajavuodet (Päävuodet)

1940 - 1997 (1971 - 1997)

Määrä (hm)

33,46 Järjestetty: 33,46 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Hämeenlinnan maakunta-arkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastot perustettiin 1.3.1971. Niihin liitettiin lääninlääkärin ja sosiaalihuollon piiritarkastajan toimistot sekä raittius- ja eläinlääkintäasiat. Sosiaali- ja terveysosastoihin kuuluivat toimialoina sosiaalihuolto (toiminnassaan sosiaalihallituksen alainen), raittiustoimi (sosiaali- ja terveysministeriön alainen), terveyden- ja sairaanhoito (lääkintöhallituksen alainen) sekä eläinlääkintähuolto (maa- ja metsätalousministeriön alainen). Sosiaali- ja terveysosastojen perustaminen kytkeytyi aikaan, jolloin sosiaali- ja terveyspolitiikassa oli käynnissä murros: painopiste oli siirtymässä sairaanhoidosta avosairaanhoitoon ja terveydenhoitoon, valtio oli siirtämässä kunnille varsinaisia palvelutehtäviä ja valtionhallinnon tasolla oltiin keskittymässä enemmän suunnittelu-, valvonta-, ohjaus- ja kehittämistyöhön. Sosiaali- ja terveysosaston työtä säätelivät mm. laki yksityisestä terveydenhuollosta (jonka mukaan yksityisten sairaanhoito/tutkimuslaitosten oli lähetettävä toiminnastaan tiedot lääninhallitukselle), laki koe-eläintoiminnasta (jonka mukaan eläimelle kipua aiheuttaville eläinkokeille oli anottava lääninhallituksen lupa), eläinsuojelulaki (jonka pohjalta tehtiin valvontatyötä) sekä hautaustoimilaki (lääninhallitukselta anotut luvat esim. ruumiin siirtoon tai tuhkan sirotteluun merelle). Sosiaali- ja terveysosaston yhteydessä toimivat kansanterveystyön neuvottelukunta sekä läänin sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta, joiden pöytäkirjat löytyvät sarjan C alta. Sosiaali-ja terveysosaston yhteydessä toimineiden työryhmien aineistoa on sarjoissa Hc ja Ma. Sarjaan Hd kuuluvat Uudenmaan läänin palvelurakenneprojektin asiakirjat. Vuonna 1993 voimaan tulleen maaherra Eeva-Riitta Siitosen hallintouudistuksen myötä sosiaali- ja terveysosaston toimintoja yhdistettiin kuntapalveluiden kanssa (kunnallisasioiden toimintayksikkö).Kortisto yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksista alkaa jo vuodesta 1940.